70 lat historii Gminnej Spółdzielni
"SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
w Pabianicach

 

 

 

"Ten, kto swoje życie poprawi i udoskonali los pokoleń współczesnych lub całych pokoleń następnych - ten dopełnia całkowicie swojego tu istnienia i przeznaczenia."
Stanisław Staszic
 
 
Wszystko zaczęło się w lutym pamiętnego 1946 roku, kiedy to z inicjatywy Józefa Janiaczyka, Józefa Posta i Stefana Skupińskiego powstała Gminna Spółdzielnia "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" Górka Pabianicka z siedzibą w Karniszewicach. Działalnością, która pozwoliła poznać społeczeństwu Pabianic i okolicznych miejscowości nowy organizm ekonomiczny, było otwarcie sklepu spożywczo-włókienniczego. Powodzenie w prowadzeniu tej placówki stało się bodźcem do rozwoju i tak w 1947 roku, w rezultacie przejęcia Spółdzielni Powszechnej "ZORZA" w Pawlikowicach i Spółdzielni Spożywców "STRAŻAK" w Piątkowisku, Spółdzielnia dysponowała już trzema sklepami spożywczo-konfekcyjnymi.

Starannie przygotowana strategia rozwoju GS, w początkach jej istnienia, określała trzy sfery w których, zgodnie z potrzebami członków, miała koncentrować się aktywność ekonomiczna Spółdzielni.

Były to:
 • skup produkcji rolnej i hodowlanej
 • organizowanie spędów trzody i bydła
 • prowadzenie placówek zbiorowego żywienia, zakładów usługowych, wytwórczych i przetwórczych
W następnych latach swojego istnienia Gminna Spółdzielnia systematycznie się rozwijała. Otwierano kolejne sklepy, przejęto w użytkowanie młyn wodno-motorowy w Szynkielewie, utworzono ośrodek maszynowy, który dysponował traktorem, młockarnią i siewnikami zbożowymi, wybudowano buchty spędowe, magazyn paszowy, nawozowy, środków ochrony roślin, uruchomiono zakład masarski, piekarnię, ciastkarnię, dokupywano ziemię przeznaczoną na prowadzenie działalności. W związku z realizacją urbanistycznych planów miasta Pabianic niektóre z tych obiektów zostały zastąpione nowowzniesionymi. Pozwoliło to GS-owi harmonijnie wkomponować się w nową strukturę urbanistyczną rozwijającego się regionu.
 
 
W 1977 roku Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu "SCH" w Łodzi przekazała GS w Pabianicach nieodpłatnie sześć sklepów różnej branży, restaurację, ubojnię królików, magazyn artykułów masowych i buchty spędowe. Niezależnie od tego nieustannie rozbudowywano sieć handlową na wsiach, modernizowano istniejące obiekty, budowano nowe. Wzrastało zatrudnienie, obroty i zyski. Na koniec 1985 roku majątek Spółdzielni wynosił 270 milionów 127 tysięcy trzysta zł (według cen z roku 1985).
Rok 1989 przyniósł radykalne zmiany gospodarcze i ustrojowe. Ustawa z 20 stycznia 1990 r. spowodowała dekoncentrację spółdzielczości, zlikwidowała centralne i regionalne związki. Spółdzielczość uznano za część gospodarki podlegającej prywatyzacji. Ta szokowa terapia spowodowała bankructwo wielu spółdzielni. Determinacja członków Spółdzielni "SCH" w Pabianicach pomogła im przetrwać ten bardzo trudny czas.
 


"Spółdzielczość dowartościowuje człowieka chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej"

Jan Paweł II.

Spółdzielnia przystosowała swoją politykę gospodarczą do warunków, w których przyszło jej działać.
W związku z tym:
 • w 1998 r. nastąpiło przejęcie GS "SCH" w Aleksandrowie Łódzkim
 • podpisano wieloletnią umowę z koncernem UNILEVER
 • wydzierżawiono placówki niemieszczące się w strategicznych planach rozwoju firmy
 • poddano rewizji strukturę firmy z punktu widzenia rentowności każdego z jej elementów
 • wprowadzono istotne ulepszenia organizacyjne
 • zastosowano na szeroką skalę informatyzację we wszystkich jednostkach podległych Gminnej Spółdzielni

 

Znak firmowy Gminnej Spółdzielni "SCH" w Pabianicach jest obecny nie tylko w Pabianicach ale i w Głownie, Widawie, Aleksandrowie Łódzkim, Ksawerowie, Karnkowie, Szydłowie czy Bełdowie.
 
Oferujemy artykuły z branży budowlanej, metalowej, ogrodniczej, spożywczej, chemii gospodarczej, ceramiki architektonicznej, stolarki, do produkcji rolnej, hodowli zwierząt, opał.

Usprawniamy obsługę klienta, który może zaopatrywać się:

 • bezpośrednio w placówkach GS
 • zamawiać towar telefoniczne
 • składać zamówienia pocztą elektronicznąNa przestrzeni 60 letniej działalności Spółdzielni nie zanotowano w żadnym roku strat bilansowych. Obecnie Spółdzielnia znajduje się z w doskonałej kondycji finansowej. PREZESI SPÓŁDZIELNI Przez 60 lat istnienia Gminnej Spółdzielni w Pabianicach zarządzali nią kolejno prezesi:

 • Józef Janiaczyk 1946-1949
 • Stefan Skupiński 1949-1950
 • Jan Wożniak 1950-1969
 • Marian Kukieła1969-1981
 • Wiesław Stasiak 1981- do chwili obecnej