75 lat historii Gminnej Spółdzielni "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" w Pabianicach

Historia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach zaczęła się w lutym 1946 roku, kiedy to z inicjatywy Józefa Janiaczyka, Józefa Posta i Stefana Skupińskiego powstała Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Górka Pabianicka z siedzibą w Karniszewicach. Działalnością, która pozwoliła poznać mieszkańcom Pabianic i okolicznych miejscowości nowy organizm ekonomiczny, było otwarcie sklepu spożywczo-włókienniczego. Powodzenie w prowadzeniu tej placówki stało się bodźcem do rozwoju i tak w 1947 roku, w rezultacie przejęcia Spółdzielni Powszechnej „ZORZA” w Pawlikowicach i Spółdzielni Spożywców „STRAŻAK” w Piątkowisku, Spółdzielnia dysponowała już trzema sklepami spożywczo-konfekcyjnymi.

Strategia, która została przygotowana na potrzebę rozwoju GS, w początkach jej istnienia, określała trzy sfery w których, zgodnie z potrzebami członków, miała koncentrować się aktywność ekonomiczna Spółdzielni.

Były to:

 • skup produkcji rolnej i hodowlanej

 • organizowanie spędów trzody i bydła

 • prowadzenie placówek zbiorowego żywienia, zakładów usługowych, wytwórczych i przetwórczych

 W następnych latach swojego istnienia Gminna Spółdzielnia systematycznie się rozwijała. Otwierano kolejne sklepy, przejęto w użytkowanie młyn wodno-motorowy w Szynkielewie, utworzono ośrodek maszynowy, który dysponował traktorem, młockarnią i siewnikami zbożowymi, wybudowano buchty spędowe, magazyn paszowy, nawozowy, środków ochrony roślin, uruchomiono zakład masarski, piekarnię, ciastkarnię, dokupywano ziemię przeznaczoną na prowadzenie działalności. W związku z realizacją urbanistycznych planów miasta Pabianic niektóre z tych obiektów zostały zastąpione nowowzniesionymi. Pozwoliło to GS-owi harmonijnie wkomponować się w nową strukturę urbanistyczną rozwijającego się regionu.


W 1977 roku Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „SCH” w Łodzi przekazała GS w Pabianicach nieodpłatnie sześć sklepów różnej branży, restaurację, ubojnię królików, magazyn artykułów masowych i buchty spędowe. Niezależnie od tego nieustannie rozbudowywano sieć handlową na wsiach, modernizowano istniejące obiekty, budowano nowe. Wzrastało zatrudnienie, obroty i zyski. Na koniec 1985 roku majątek Spółdzielni wynosił 270 milionów 127 tysięcy trzysta zł (według cen z roku 1985).

Rok 1989 przyniósł radykalne zmiany gospodarcze i ustrojowe. Ustawa z 20 stycznia 1990 r. spowodowała dekoncentrację spółdzielczości, zlikwidowała centralne i regionalne związki. Spółdzielczość uznano za część gospodarki podlegającej prywatyzacji. Ta szokowa terapia spowodowała bankructwo wielu spółdzielni. Determinacja członków Spółdzielni „SCH” w Pabianicach pomogła im przetrwać ten bardzo trudny czas.


W związku z nastaniem zmian gospodarczych Spółdzielnia przystosowała swoją politykę gospodarczą do warunków, w których przyszło jej działać.

W związku z tym:

 • w 1998 r. nastąpiło przejęcie GS „SCH” w Aleksandrowie Łódzkim

 • podpisano wieloletnią umowę z koncernem UNILEVER

 • wydzierżawiono placówki niemieszczące się w strategicznych planach rozwoju firmy

 • poddano rewizji strukturę firmy z punktu widzenia rentowności każdego z jej elementów

 • wprowadzono istotne ulepszenia organizacyjne

 • zastosowano na szeroką skalę informatyzację we wszystkich jednostkach podległych Gminnej Spółdzielni

Znak firmowy Gminnej Spółdzielni „SCH” w Pabianicach jest obecny nie tylko w Pabianicach ale w wielu innych miejscowościach m.in. w Głownie, Widawie, Aleksandrowie Łódzkim, Ksawerowie, Szydłowie czy Bełdowie.

Nasza firma oferuje artykuły z branży budowlanej, metalowej, ogrodniczej, spożywczej, chemii gospodarczej, ceramiki architektonicznej, stolarki, do produkcji rolnej, hodowli zwierząt, opał.

Usprawniamy obsługę klienta, który może zaopatrywać się:

 • bezpośrednio w placówkach GS

 • zamawiać towar telefoniczne

 • składać zamówienia pocztą elektroniczną

 • dokonywać zakupu poprzez nasze sklepy internetowe

 • korzystać z naszych aukcji na portalach aukcyjnych

 • zamawiać produkty poprzez portale społecznościowe

Na przestrzeni wieloletniej działalności Spółdzielni nie zanotowano w żadnym roku strat bilansowych. Obecnie Spółdzielnia znajduje się z w doskonałej kondycji finansowej.

PREZESI SPÓŁDZIELNI

Przez 75 lat istnienia Gminnej Spółdzielni w Pabianicach zarządzali nią kolejno prezesi:

 • Józef Janiaczyk 1946-1949

 • Stefan Skupiński 1949-1950

 • Jan Wożniak 1950-1969

 • Marian Kukieła1969-1981

 • Wiesław Stasiak 1981-2019

 • Zbigniew Stasiak 2019 – do chwili obecnej