Inwestycja: budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,04kW oraz wymiana pieca węglowego na gazowy w budynkach GS „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach. ul. Torowa 25.

Wartość ogólna inwestycji 258 613.50 PLN

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 228 827 PLN w formie umorzenia z przeznaczeniem na w/w zadanie 27 200 PLN.


Inwestycja: Termomodernizacja północnej części budynku GS „Samopomoc Chłopska” w Pabianicach. ul. Torowa 25 Modernizacja przy ul. Karniszewickiej 135 w Pabianicach

Wartość ogólna inwestycji 390 122.00 PLN


Inwestycja: Termomodernizacja budynku magazynowego GS „Samopomoc Chłopska” przy ul. Torowej 25 w Pabianicach

Wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi 296 696.00 PLN


Inwestycja: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na budynku GS „Samopomoc Chłopska” przy ul. Karniszewickiej 135 w Pabianicach

Wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi 102 972.15 PLN


www.wfosigw.lodz.pl